Fel sida av dan

Fel sida av dan

Jag har inget humör
Jag har tappat min kulör
Vaknat upp fel sida av dan

Har jag gjort bort mig på nytt
Ja, allting är som förbytt
Vaknat upp fel sida av dan

Likt en gammal hak
Ja, som ett uttjänt vrak
Vaknat upp fel sida av dan

Men du jag kommer igen
Ja, jag har det på känn
Vaknat upp fel sida av dan