Min tur

Min tur

Jag har gett av min bästa tid, utan förbehåll
Jag har gett av min bästa tid, skapat innehåll
Men du jag undrar när är det min tur

Jag har gjort allt som man ska, hållit mitt ord
Jag har gjort allt som man ska, hållit ett rent bord
Men du jag undrar när är det min tur

Jag vill vara en enkel man, leva ett enkelt liv
Jag vill vara en enkel man, få vara naiv
Och du jag undrar när är det min tur