Mycket månad kvar

Mycket månad kvar

Mycket månad kvar
I slutet på min lön
Ja mycket månad kvar
Jag lever på ris och frön
Men du jag vet
Allt kommer ordna sig

Jag hade det ganska fint
Tyckte jag hade koll
Jag hade det ganska fint
Sen blev mitt saldo noll
Men du jag vet
Allt kommer ordna sig

Då som en skänk från ovan
Fick jag lön igen
Då som en skänk från ovan
Allt blir bra min vän
Men du jag vet
Allt kommer ordna sig