Tomma ord

Tomma Ord

Jag har blivit blåst
Lurad grandiost
Jag har blivit blåst
Lurad grandiost
Allt som du sa var bara tomma ord

Ja, det fanns en mening
Vår sorts förening
Det fanns en mening
Ja, vår sorts förening
Allt som du sa var bara tomma ord

Ingenting finns kvar
Jag h
ar gett vad jag har
Ja, ingenting finns kvar
(För jag har) gett vad jag har
Allt som du sa var bara tomma ord